Välkommen till Maxetto!

- Svensktillverkade Kosttillskott för dIg som är medveten och ställer höga krav.

loading...

Varumärket Maxetto® står för kvalificerad produktutveckling av kosttillskott med certifierad svensk tillverkning som levererar högkvalitativa och prisvärda produkter.

Svensktillverkade kosttillskott

Vi har valt att producera samtliga produkter i Sverige ur ett Hållbarhetsperspektiv.
På det viset har vi Full kontroll genom hela produktionskedjan och kan garantera dig att våra produkter alltid håller allra högsta kvalitet!
Vi riktar oss till dig som vill göra medvetna val och ser till just dina behov, i alla stadium i livet.

Få personer klarar ett fullvärdigt näringsintag utan kosttillskott

Alla människor har olika behov. Samtliga kosttillskott från Maxetto är utvecklade med omsorg för att täcka behoven och komplettera en normal kosthållning. Väldigt få människor har idag tillgång till en regelbunden kosthållning av tillräckligt god kvalitet. Kosttillskotten från Maxetto är utvecklade för att komplettera behovet av viktiga näringsämnen.

Rena naturliga råvaror från kända källor

Produkter som bär namnet Maxetto är alltid väl kontrollerade och ingredienserna är alltid säkra och skonsamma både för människa och natur. Våra ingredienser kommer från ren och orörd natur i så stor utsträckning som möjligt. 
 


vi värnar om natur & hållbarhet

Vi för alltid in tankar på Natur och Hållbarhet i alla led! Med ett Hållbarhetsfokus följer vi noga utvecklingen av nya förpackningstyper och dess återvinning för att hitta de alternativ som belastar miljön så lite som möjligt. Vi ser till förpackningens hela Livscykel där både produktionen av förpackningar och hur de tas om hand efter användandet bidrar till den totala miljöpåverkan. Vi väljer alltid våra råvaror och förpackningar med stor eftertanke. I dag har vi valt Polyeten som är en återvinningsbar, slitstark och ofarlig plast som ska sorteras som "plastförpackningar" för ett Cirkulärt Kretslopp med så lång livslängd som möjligt.
 

Produktutveckling

Vårt team av välutbildade och kvalificerade nutritionister tar hänsyn till de behov som är aktuella för de nordiska länderna och tar nogsamt del och tolkar vetenskaplig rön för att Maxetto som varumärke och sortiment alltid ska vila på den senaste forskningen hellre än kortsiktiga trender. 

Maxetto® är ett kvalitetsvarumärke som tagit fasta på att hålla en hög standard i alla led, från tillverkning till försäljning.  

Återförsäljare

Samtliga återförsäljare är utbildade och har därför en god bakgrund för att kunna matcha produkter till varje enskilt behov. 

Trygga svenska produkter

Maxetto utvecklas och kvalitetssäkras av svenska experter inom nutrition för att varje produkt ska tillgodose specifika behov. All tillverkning sker i Sverige med certifiering enlig GMP och HACCP. Samtliga återförsäljare är utbildade på produkterna och auktoriserade för att svara upp till en trygg användning av rätt produkter.


Under 2019 kommer succesivt att lanseras en portfölj av produkter som kvalificerar sig att bära varumärket Maxetto®

Vitamin D3 i Kokosolja

Vitamin D kallas ofta för solens vitamin, eftersom solen naturligt förser oss med detta vitamin. Dock har vi som regel brist höst, vinter och vår eftersom antalet soltimmar i vårt land är för få för att täcka behovet. Med maten får vi ytterst lite D-vitamin jämförelsevis. Resultatet är att många svenskar (kanske de flesta) har brist på D-vitamin. Särskilt under vintern och våren. 
D-vitamin är unikt bland vitaminerna och
 påverkar effekten av hundratals gener i de flesta av kroppens celler. Potentiellt kan det därför påverka hälsan på mängder av sätt.

D-vitamin tillsammans med kokosolja ger ett optimalt  upptag .

 

Ren magnesiumbisglycinat

Rätt form av Magnesium gör skillnad!
Vi har valt Rent Magnesiumbisglycinat - den formen av Magnesium som är lättast för kroppen att ta upp, högst Biotillgänglighet, och mest skonsam för magen. Därmed passar vårt Magnesium utmärkt att  högdosera.

Magnesium är livsnödvändigt för hjärtat, musklerna och cellernas funktion. Det samverkar med kalcium för att styra cellernas elektriska impulser. Magnesium motverkar även kalciumavlagring. När kalcium lagras i cellerna resulterar det i tics, ryckningar och kramper. Detta motverkas av Magnesium.

Magnesium fungerar som ett tändstift för så gott som alla kroppens metabola, energigivande funktioner, samt för bildandet av proteiner från aminosyror.