2019 > 04

Tillskott av magnesium ger förbättrad sömn visar dubbelblind placekontrollerad studie. Cirka 30%  vuxna har sömnbesvär vilket är ett allvarligt problem för hälsan.

I december förra år 2012 publicerades en studie som visar att tillskott av Magnesium verkar förbättra subjektivt upplevda sömnmarkörer som insomningsbesvär estimerade via Insomnia Severity Index, sömneffektivitet, öka antal sömntimmar, förkorta insomningstiden samt förbättra objektiva markörer som renin, melatonin och kortisol. 

I studien, ett dubbelblindplacebokontrollerat experiment, fick en grupp 500 mg Magnesium per dag i åtta veckor medan kontrollgruppen fick placebo. Man kontrollerade för confounding factors som exempelvis intag av kalcium, kalium, koffein, kolhydratintag och totalt kaloriintag. Forskarna tog blodprover innan och efter experimentet. Det förelåg ingen skillnad i blodproverna innan experimentet påbörjades. Den grupp som fick tillskott av Magnesium hade signifikant förbättrad sömn, mer melatonin och mer renin. Observera att melatonin förutom att fungera som ”sömnhormon” även är en kraftfull antioxidant i hjärnan.

Om du lider av insomningsbevär eller sömnbesvär kan det vara värt att pröva tillskott av Magnesium. Som med fördel tas på kvällen i maximal dos, i samband med mat eller dryck.

J Res Med Sci. 2012 Dec;17(12):1161-9. The effect of magnesium supplementation on primary insomnia: A double-blind placebo-controlled clinical trial. Abbasi B, Kimiagar M, Sadeghniiat K, Shirazi MM, Hedayati M, Rashidkhani B. Source

Läs hela inlägget »

Arkiv

Magnesium nödvändigt för upptag av D-vitamin


Magnesium assisterar i aktiveringen av D-vitamin, vilket bidrar till att reglera nivåerna av kalcium och fosfat i kroppen. Ett högt intag av D-vitamin utan tillräckligt med magnesium kan därför göra att nivåerna av kalcium och fosfat ökar och inte tas upp i skelettet där de hör hemma. Kalciumet kan då hamna i kärlväggarna istället, vilket ökar risken för förkalkningar i blodkärlen.
Dessutom har de enzymer som förbränner D-vitamin också ett behov av magnesium för att kunna göra sitt jobb. Det D-vitamin du äter kan därför inte utnyttjas av kroppen om du inte har fått i dig tillräckliga mängder magnesium.