2020 > 01

Varannan svensk lider av brist på D-vitamin!

Så många som hälften av Sveriges befolkning lider av brist på D-vitamin under vinterhalvåret enligt en studie på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Forskare i Göteborg studerade hur skillnaderna i nivå varierade mellan sommar och de solfattiga månaderna. Alla personer som ingick i studien var friska människor som var omedvetna om deras låga nivåer av D-vitamin.

Brist på D-vitamin kan ge symptom som trötthet, håglöshet och nedstämdhet. Det är också med rätt nivå för upptaget av kalcium, för benstommen och för immunsystemet.

Den viktigaste källan till D-vitamin är när vi exponeras för solen och tillgodogör oss ca 90% av behovet på så sätt. Till och med under våren är solen för svag för att vi ska kunna tillgodogöra oss vitamin D i tillräcklig mängd. I april och maj behövs mycket sol för att ge tillräcklig mängd vitamin D.

Vitamin D3 som tillskott i tillräcklig dos för att ge en bra effekt är 50-100 mg per dag.

 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Magnesium nödvändigt för upptag av D-vitamin


Magnesium assisterar i aktiveringen av D-vitamin, vilket bidrar till att reglera nivåerna av kalcium och fosfat i kroppen. Ett högt intag av D-vitamin utan tillräckligt med magnesium kan därför göra att nivåerna av kalcium och fosfat ökar och inte tas upp i skelettet där de hör hemma. Kalciumet kan då hamna i kärlväggarna istället, vilket ökar risken för förkalkningar i blodkärlen.
Dessutom har de enzymer som förbränner D-vitamin också ett behov av magnesium för att kunna göra sitt jobb. Det D-vitamin du äter kan därför inte utnyttjas av kroppen om du inte har fått i dig tillräckliga mängder magnesium.